Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Ace
masa netto

masa netto

1 litr

pojemność

cena za litr

5,36 zł / l

kod kreskowy

Kod kreskowy(EAN):

8001480022584

8001480022584

prix: 5,36

5.36 PLN NewCondition
<5% związki wybielające na bazie chloru
wielozadaniowa formuła
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:Płyn wybielający. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
marque:Ace
Nazwa produktu uregulowana prawnie:Płyn wybielający
Przechowywanie:Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Przygotowanie i stosowanie:Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych.
Rodzaj opakowania:Butelka plastikowa
Adres zwrotny:NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Serwis Konsumencki:
+48 223072272
Ajax fluide universel pour Ajax fluide universel pour
Fiesta - fleurs sauvages nettoyer toutes les surfaces 1 litre Floral 1 litr

prix: 6,56

PLN
1
8
date d'expiration 2021-08-26
Sidolux Nettoyant citron Sidolux Nettoyant citron
1 litr

prix: 6,64

PLN
1
8
date d'expiration
2021-07-17
PRIX RÉDUIT -25%
Sidolux Lily nettoyant universel Sidolux Lily nettoyant universel
de la vallée 1 litr

prix: 4,68

PLN
1
7
date d'expiration 2020-08-07
Sidolux Nettoyant universel Sidolux Nettoyant universel
bouquet floral 1 litr

prix: 6,57

PLN
1
8
date d'expiration 2021-07-17
Sidolux Un fluide de lavage au Sidolux Un fluide de lavage au
savon de Marseille 1 litr

prix: 6,57

PLN
1
6
date d'expiration 2021-09-03
Sodasan nettoyant tout usage Sodasan nettoyant tout usage
sensible 1 litr

prix: 19,25

PLN
1
1
Ajax fiesta floral fluide Ajax fiesta floral fluide
de litchi universel pour toutes les surfaces de tulipe et 1 litr

prix: 6,37

PLN
1
9
Sidolux Nettoyant universel toutes Sidolux Nettoyant universel toutes
les surfaces lavables Bouquet de printemps 1 litr

prix: 6,54

PLN
1
7
date d'expiration
2022-01-26
koszyk z zakupami
zwiń koszyk