Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Ace
masa netto

masa netto

1 litr

pojemność

cena za litr

5,99 zł / l

kod kreskowy

Kod kreskowy(EAN):

8001480022713

8001480022713

prix: 5,99

produit temporairement indisponible
5.99 PLN NewCondition
<5% związki wybielające na bazie chloru, kompozycja zapachowa
dom - higiena, wielozadaniowa formuła, pranie - biel i ochrona tkanin
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:Płyn wybielający. Może powodować korozję metali. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). Chronić przed dziećmi. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
marque:Ace
Nazwa produktu uregulowana prawnie:Płyn wybielający
Przechowywanie:Data ważności: 1 rok od daty produkcji.
Przygotowanie i stosowanie:Nie stosować na tkaninach wełnianych, jedwabnych i skórzanych
Rodzaj opakowania:Butelka plastikowa
Adres zwrotny:NAVO ORBICO Polska Sp. z o.o.
ul. Oświęcimska 51
43-100 Tychy
Serwis Konsumencki:
+48 223072272
Ajax fluide universel pour Ajax fluide universel pour
Fiesta - bouquet de printemps nettoyer toutes les surfaces 1 litre Floral 1 litr

prix: 6,50

PLN
1
5
date d'expiration 2021-06-30
Ajax fluide universel pour Ajax fluide universel pour
Fiesta - fleurs sauvages nettoyer toutes les surfaces 1 litre Floral 1 litr

prix: 6,49

PLN
1
11
date d'expiration 2021-06-30
Ajax fluide universel pour Ajax fluide universel pour
lagon nettoyer toutes les surfaces Floral Fiesta fleurs 1 litr

prix: 6,49

PLN
1
10
date d'expiration
2021-06-30
Sidolux Nettoyant citron Sidolux Nettoyant citron
1 litr

prix: 6,51

PLN
1
14
Sidolux Lily nettoyant universel Sidolux Lily nettoyant universel
de la vallée 1 litr

prix: 6,44

PLN
1
2
Sidolux Nettoyant universel Sidolux Nettoyant universel
bouquet floral 1 litr

prix: 6,44

PLN
1
5
date d'expiration 2021-06-30
Sidolux Un fluide de lavage au Sidolux Un fluide de lavage au
savon de Marseille 1 litr

prix: 6,44

PLN
1
12
date d'expiration 2021-05-31
Ace Ace Płyn wybielający Ace Ace Płyn wybielający
1 litr

prix: 5,57

PLN
1
7
koszyk z zakupami
zwiń koszyk